Utrudniony kontakt z księgowymi, niedotrzymywanie terminów, nieścisłości lub nawet braki w dokumentacji, to bardzo wyraźne sygnały, że nadszedł c...