Na czym polega psychoterapia grupowa?

hands-598145_640Psychoterapia grupowa to forma terapii, w której bierze udział od kilku do kilkunastu uczestników. Na ogół jest to propozycja dla osób, które borykają się z rozmaitymi kłopotami i trudnościami wewnętrznymi. Celem psychoterapii grupowej jest zmiana i rozwój świadomości pacjenta. Czynnikiem terapeutycznym są natomiast zjawiska zachodzące w grupie.

Tego rodzaju terapię oferują zazwyczaj niepubliczne placówki. Jedną z nich jest Ośrodek Psychoterapii W RELACJI w Warszawie. Placówka organizuje cyklicznie grupy rozwoju osobistego oraz szkolenia i warsztaty. Obecnie prowadzi rekrutację do cyklicznej grupy rozwojowej ONA W RELACJI, kierowanej do kobiet, które chcą lepiej rozumieć swoje funkcjonowanie w związkach.

Przyjęcie do grupy rozwojowej jest zwykle poprzedzone rozmową osoby zainteresowanej z osobą prowadzącą, czyli np. z psychoterapeutą w Warszawie. Na tym spotkaniu obie strony mogą się przekonać, czy dana grupa ma szansę być dla osoby zainteresowanej pomocna.

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego też trudności indywidualne są widoczne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami i całą grupą, a także z prowadzącym terapię, np. psychoterapeutą w Warszawie.

Grupa terapeutyczna stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z innymi i tego, w jaki sposób budowane są z nimi relacje. Psychoterapia grupowa sprzyja poszerzaniu i pogłębianiu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.